• Contact

  Don´t hesitate to get in touch...

  vicky.schmitz@gmail.com

  +34677173756

   

   

 • Disclaimer

   

  Hoewel de inhoud van deze website is met veel aandacht en zorg samengesteld. kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

  Vick Schmitz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist interpreteren van de informatie. en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De lezer wordt verzocht zorgvuldig te zijn bij het interpreteren en toepassen van de informatie.. Inzichten zijn voortdurend aan verandering onderhevig en men blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat men doet of laat.
  De inhoud van deze website dient niet ter vervangingvan therapie.. Het is belangrijk dat deskundige hulp en begeleiding wordt gezocht als men therapie nodig heeft.