• ABOUT ME

  Vicky Schmitz

  For as long as I can remember, I have always had a strong interest in natural health, healing and being connected to nature. After having experienced a nice time in business life, I found the courage to do what I really wanted... Being a Soul Coach and a Health practitioner. Now I can daily practice my hobby by giving Soul Readings, private sessions and helping people to live a happy, healthy and inspired life!

  Resident Soul Coach and Nutri-coach at ShantiSom

  Certified in:

  Ayurveda

  Teacher Soul Reading

  Soul Reading

  AuraHealing

  Reiki master

  Naturopath

  Reflexology

  Holistic Massage

  Holistic Kinesiology

 • Contact Us

  Don't be afraid to reach out. You + us = awesome.

 • Disclaimer

  Hoewel de inhoud van deze website is met veel aandacht en zorg samengesteld. kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

  Vick Schmitz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist interpreteren van de informatie. en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De lezer wordt verzocht zorgvuldig te zijn bij het interpreteren en toepassen van de informatie.. Inzichten zijn voortdurend aan verandering onderhevig en men blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat men doet of laat.
  De inhoud van deze website dient niet ter vervangingvan therapie.. Het is belangrijk dat deskundige hulp en begeleiding wordt gezocht als men therapie nodig heeft.